"Te dzieci trzeba pokochać.
One mają swój świat, do którego trzeba dotrzeć
i wydobyć zeń głęboko ukryte piękno."
          /Maria Grzegorzewska/  

 
Kontakt E-mail STOWARZYSZENIE
 

 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY DPS W KADŁUBIE

ustaw jako homepage dodaj do ulubionych  

  :: MENU ::

strona główna

aktualności

zajęcia

kadra 

historia

patron

osiągnięcia

Rada Rodziców

Informacje dla Rodziców


 
   :: strona główna ::

 

W skład  Zespołu Szkół wchodzi:

  Szkoła   Podstawowa Specjalna im. s. Zofii Moroz

 Gimnazjum Specjalne im. s. Zofii Moroz

 Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. s. Zofii Moroz

 Zespoły Rewalidacyjno - Wychowawcze 

Zespół Szkół Specjalnych funkcjonuje przy Domu Pomocy Społecznej
w Kadłubie koło Strzelec Opolskich.
 
 
 

Placówki te stanowią kompleks budynków bez barier architektonicznych, z podjazdami na zewnątrz i wewnątrz oraz windą, pozwalając swobodnie poruszać się osobom na wózkach inwalidzkich.  

Uczniami naszej szkoły są mieszkańcy DPS, przy którym szkoła funkcjonuje oraz niepełnosprawne intelektualnie dzieci z sąsiednich miejscowości dowożone codziennie przez bus. Dowóz zapewnił Burmistrz Kolonowskiego.

Do dyspozycji uczniów są dobrze i nowocześnie wyposażone klasy oraz pracownie (techniczne, komputerowa, rowerowa, kuchnia szkolna), sala gimnastyczna, sala doświadczania świata, boisko, plac zabaw.  Mieszkańcy DPS mogą korzystać z zaplecza rehabilitacyjnego, a uczniowie dodatkowo z gimnastyki korekcyjnej

Uczniowie mają zapewnioną w szkole terapię logopedyczną prowadzoną przez specjalistę neurologopedę. Mogą  korzystać z pomocy zatrudnionego psychologa.

Potrzeby religijne uczniów zaspokajane są na katechezie i wspólnych mszach. Co roku  odbywają się rekolekcje. Uczniowie są przygotowywani i mają możliwość przystąpienia do Pierwszej Komunii Św. i Bierzmowania.

Położenie naszej szkoły na wsi, wśród malowniczych pól i lasów Kadłuba zachęca do bezpośredniego poznawania przyrody, rekreacji i pikników, kuligów oraz uprawiania sportu w terenie.


 


Wszelkie prawa zastrzeżone.

 Publikowanie zdjęć, tekstów lub ich fragmentów bez zgody autorów zabronione.


 
   ::  realizowane projekty ::
"Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku Pracy" - projekt systemowy nr POKL.02.00-16-001/13 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS - uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy

"Fascynujcy Świat Nauki i Technologii" - projekt systemowy nr POKL.09.01.02-16-001/13 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS - uczniowie szkoły podstawowej   :: współpracujemy z ::

Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Sekcja Olimpiad Specjalnych "Delfinek"


Polska Fundacja Pomocy Dzieciom "Maciuś"